Öğrenciler yaprak testleri pratik bir şekilde çözebilir.
Yaprak testlerden karma testler oluşturup çözebilir.
Çözümler kayıt altına alınıp karşılaştırmalı istatistiklerle sunulur.
Öğretmenler her bir test için öğrencilerin durumunu izleyebilir.
Gelişmiş altyapımız sayesinde yaprak testler kolayca web ortamında oluşturulur.