Benzersiz bir model olan takip havuzunda; öğrencinin son 3 sınav puan ortalaması genel ortalama ile karşılaştırılıp % olarak düşme ve yükselme hesaplanır.
Düşme yaşanan öğrenciler takip havuzuna alınıp, bu öğrenciler için konu analizlerine göre özel çalışma takvimi oluşturulur.
Bir öğrenci için havuza almadan sadece program verebilmekte mümkündür.